CLASS.CATEG.

En la llista d'aquest apartat només estaran reflectits els 3 primers de cada categoria, però cal tenir en compte que només el primer té premi segons el reglament general, i si aquest fora dels 5 primers de la general passaria al següent en la llista, ja que els premis no són acumulatius i sempre preval la classificació general.